Det underskattade kommandot “yes”

För ett tag sedan hittade jag kommandot “yes”, och en första anblick så såg det väldigt onödigt ut, eftersom det enbart skriver ut “y” tills man stoppar det (^c). Men, sedan insåg jag att det är oerhört användbart, t.ex.

$ yes | rm -rfi *

Eller tvärtom,

$ yes n | rm -rfi *

Eller vad du vill,

$ yes foo

Två väldig onödiga men ändå lite roliga skript.

#!/bin/bash
BINARY=2
T=1
number=$RANDOM
let "number %= $BINARY"
if [ "$number" -eq $T ]; then
    arg=""
else
    arg="n"
fi
yes $arg
#!/bin/bash
arg=$1
if [ -z $1 ]; then
    arg="n"
fi
yes $arg